XSF logo XMPP Council - 2010-09-28


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has left
 3. Tobias has joined
 4. Tobias has left
 5. julm has joined
 6. julm has left
 7. Tobias has joined
 8. Kooda has joined
 9. Tobias has left
 10. Tobias has joined
 11. Kooda has left
 12. julm has joined
 13. julm has left
 14. julm has joined
 15. julm has left
 16. Tobias has left