board - 2010-08-27


 1. Tobias has joined

 2. Tobias has left

 3. Tobias has joined

 4. luca tagliaferri has left

 5. luca tagliaferri has joined

 6. luca tagliaferri has left

 7. luca tagliaferri has joined

 8. Tobias has left

 9. Tobias has joined

 10. luca tagliaferri has left

 11. luca tagliaferri has joined

 12. luca tagliaferri has left

 13. luca tagliaferri has joined

 14. luca tagliaferri has left

 15. luca tagliaferri has joined

 16. luca tagliaferri has left

 17. luca tagliaferri has joined

 18. luca tagliaferri has left

 19. luca tagliaferri has joined

 20. luca tagliaferri has left

 21. luca tagliaferri has joined

 22. Tobias has left

 23. luca tagliaferri has left