XSF logo XMPP Council - 2010-04-06


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has left
 3. Tobias has joined
 4. Tobias has left
 5. Tobias has joined
 6. Tobias has left
 7. Tobias has joined
 8. Kev has left
 9. Tobias has left
 10. Tobias has joined
 11. Tobias has left
 12. Tobias has joined
 13. julm has left
 14. julm has joined
 15. julm has left
 16. julm has joined
 17. Kev has left
 18. Kev has left
 19. Kev has left
 20. Kev has left
 21. Kev has left
 22. Kev has left
 23. julm has left
 24. Tobias has left
 25. Tobias has joined