XSF logo XMPP Council - 2010-07-23


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has left
 3. julm has joined
 4. Kooda has left
 5. Kooda has joined
 6. jkhii has joined
 7. julm has left
 8. Tobias has left
 9. Tobias has joined
 10. Tobias has left
 11. Tobias has joined
 12. Tobias has left
 13. Kooda has left
 14. jkhii has left
 15. julm has joined