XSF logo XMPP Council - 2011-01-22


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. Tobias has left
 5. Tobias has left
 6. Kev has left
 7. Tobias has left
 8. Tobias has left
 9. bear has joined
 10. Tobias has joined
 11. bear has left
 12. Tobias has left
 13. Tobias has left
 14. Tobias has left
 15. Tobias has joined