XSF logo XMPP Council - 2011-04-25


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has left
 3. Tobias has joined
 4. Tobias has left
 5. ivucica has joined
 6. ivucica has left
 7. bear has left
 8. Tobias has joined
 9. Tobias has left
 10. Tobias has left
 11. Tobias has left
 12. Tobias has left
 13. MattJ has joined
 14. Tobias has left
 15. Tobias has left
 16. Tobias has left
 17. Tobias has left
 18. bear has joined
 19. Tobias has left
 20. Neustradamus has left
 21. Neustradamus has joined
 22. Tobias has left
 23. Tobias has left
 24. Tobias has left
 25. Tobias has left
 26. Tobias has left
 27. Tobias has left
 28. Tobias has left
 29. Tobias has left
 30. stpeter has joined
 31. Tobias has left
 32. Tobias has joined
 33. Tobias has left
 34. Tobias has joined
 35. Tobias has left
 36. Tobias has joined
 37. Tobias has left
 38. Tobias has joined
 39. Tobias has left
 40. Tobias has joined
 41. Tobias has left
 42. Tobias has joined
 43. Tobias has left
 44. Tobias has joined
 45. Tobias has left
 46. Tobias has joined
 47. Tobias has left
 48. Neustradamus has left
 49. Neustradamus has left
 50. Neustradamus has left
 51. Neustradamus has left
 52. Tobias has joined
 53. Neustradamus has left
 54. stpeter has left
 55. Tobias has left
 56. Tobias has joined
 57. Tobias has left
 58. Neustradamus has joined