XSF logo XMPP Council - 2012-04-09


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has left
 3. linuxwolf has joined
 4. MattJ has joined
 5. stpeter has joined
 6. linuxwolf has left
 7. Tobias has joined
 8. Tobias has left
 9. Tobias has joined
 10. linuxwolf has joined
 11. linuxwolf has left
 12. linuxwolf has joined
 13. linuxwolf has left
 14. linuxwolf has joined
 15. stpeter has left
 16. linuxwolf has left
 17. linuxwolf has joined
 18. Kooda has left
 19. Kooda has left
 20. Tobias has left
 21. linuxwolf has left