XSF logo XMPP Council - 2013-01-06


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. Tobias has joined
 5. Tobias has left
 6. Tobias has joined
 7. m&m has joined
 8. Neustradamus has left
 9. Neustradamus has joined
 10. m&m has left
 11. m&m has joined
 12. m&m has left
 13. Tobias has left
 14. Tobias has joined
 15. Tobias has left