XSF logo XMPP Council - 2013-01-12


 1. Tobias has left
 2. Tobias has left
 3. Tobias has joined
 4. Tobias has left
 5. Tobias has joined
 6. Tobias has joined
 7. Tobias has joined
 8. Tobias has left
 9. Tobias has joined
 10. Neustradamus has left
 11. Neustradamus has joined
 12. Tobias has left
 13. Tobias has joined
 14. Kev has left
 15. Neustradamus has joined