XSF logo XMPP Council - 2013-01-18


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has left
 3. Tobias has joined
 4. Tobias has left
 5. Tobias has joined
 6. Neustradamus has left
 7. Neustradamus has joined
 8. Tobias has left
 9. Tobias has joined
 10. Tobias has left
 11. Tobias has joined
 12. Tobias has left
 13. Tobias has joined
 14. Tobias has left
 15. Tobias has joined
 16. Tobias has joined
 17. Tobias has joined
 18. Neustradamus has left
 19. Neustradamus has joined
 20. Neustradamus has left
 21. Neustradamus has joined
 22. Tobias has left
 23. Neustradamus has left
 24. Neustradamus has joined
 25. Tobias has joined
 26. Tobias has joined
 27. Tobias has joined
 28. Neustradamus has left
 29. Neustradamus has joined
 30. Tobias has left
 31. Tobias has joined
 32. Tobias has joined
 33. Tobias has joined