XSF logo XMPP Council - 2013-02-26


 1. Tobias has left
 2. Tobias has left
 3. m&m has left
 4. Tobias has left
 5. stpeter has joined
 6. bear has left
 7. stpeter has left
 8. bear has joined
 9. Tobias has left
 10. Tobias has joined
 11. Tobias has left
 12. Tobias has joined
 13. Tobias has left
 14. Tobias has joined
 15. Tobias tomorrow council meeting?
 16. Tobias has left
 17. Tobias has joined
 18. Tobias has left
 19. Tobias has left
 20. Tobias has joined
 21. m&m has joined
 22. Neustradamus has joined
 23. Tobias has left
 24. Tobias has joined
 25. Kev has left
 26. stpeter has joined
 27. m&m has left
 28. m&m has joined
 29. stpeter has left
 30. Neustradamus has joined
 31. Tobias has left
 32. Tobias has joined
 33. stpeter has joined
 34. m&m has left