XSF logo XMPP Council - 2013-03-13


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. Zash has joined
 5. Tobias has left
 6. Tobias has joined
 7. Neustradamus has left
 8. m&m has joined
 9. m&m has left
 10. m&m has joined
 11. Tobias has left
 12. stpeter has joined
 13. Tobias has joined
 14. Tobias has left
 15. m&m has left
 16. stpeter has left
 17. Tobias has joined
 18. Kanchil has joined
 19. Kev has left
 20. Kev has left
 21. Tobias has left
 22. Tobias has joined
 23. Tobias has left
 24. Tobias has joined
 25. Tobias has left
 26. stpeter has joined
 27. m&m has joined
 28. m&m has left
 29. m&m has joined
 30. m&m has left
 31. m&m has joined
 32. m&m has left
 33. m&m has joined
 34. m&m has left
 35. m&m has joined
 36. stpeter has left
 37. Neustradamus has joined
 38. m&m has left
 39. Neustradamus has left
 40. stpeter has joined
 41. m&m has joined
 42. stpeter has left
 43. m&m has left
 44. m&m has joined
 45. Zash has joined
 46. m&m has left
 47. m&m has joined
 48. m&m has left
 49. m&m has joined
 50. Tobias has joined
 51. stpeter has joined