XSF logo XMPP Council - 2013-03-23


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has left
 3. Tobias has joined
 4. Tobias has left
 5. Tobias has joined
 6. Tobias has left
 7. Tobias has joined
 8. Tobias has left
 9. Kev has left
 10. Kev has joined
 11. Kev has left
 12. Kev has joined
 13. Dave Cridland has left