XSF logo XMPP Council - 2013-03-24


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has left
 3. Tobias has left
 4. Tobias has joined
 5. Kev has left
 6. Kev has joined
 7. Kev has left
 8. Kev has joined
 9. Neustradamus has left
 10. Neustradamus has joined
 11. bear has left
 12. Tobias has left
 13. Tobias has joined
 14. Tobias has left
 15. Tobias has joined
 16. Tobias has left
 17. ralphm has joined
 18. Tobias has joined
 19. Tobias has left
 20. Tobias has joined
 21. Neustradamus has left
 22. Neustradamus has joined
 23. bear has joined
 24. Tobias has joined
 25. Tobias has joined