XSF logo XMPP Council - 2013-03-29


 1. Tobias has left
 2. Tobias has left
 3. Tobias has joined
 4. Kev has left
 5. Tobias has left
 6. Tobias has joined
 7. Tobias has left
 8. jabberjocke has joined
 9. Tobias has joined
 10. Kev has left
 11. jabberjocke has left
 12. bear has joined
 13. Kev has left
 14. stpeter has joined
 15. Tobias has left
 16. Tobias has joined
 17. jabberjocke has joined
 18. bear has left
 19. bear has joined
 20. bear has left
 21. bear has joined
 22. bear has left
 23. stpeter has left
 24. Tobias has left
 25. Tobias has joined
 26. Tobias has left
 27. bear has joined