XSF logo XMPP Council - 2013-04-19


 1. Tobias has left
 2. Tobias has left
 3. Tobias has joined
 4. Tobias has left
 5. Tobias has joined
 6. Tobias has left
 7. Tobias has joined
 8. Tobias has left
 9. Tobias has joined
 10. Tobias has left
 11. Tobias has joined
 12. m&m has joined
 13. ralphm has joined
 14. Tobias has left
 15. m&m has left
 16. m&m has joined
 17. m&m has left
 18. m&m has joined
 19. Tobias has joined
 20. Neustradamus has left
 21. Tobias has joined
 22. Neustradamus has joined
 23. m&m has left
 24. m&m has joined
 25. Tobias has joined
 26. Tobias has joined
 27. Tobias has left
 28. Tobias has joined
 29. m&m has left
 30. m&m has joined
 31. m&m has left
 32. Tobias has left
 33. Tobias has joined