XSF logo XMPP Council - 2013-07-28


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. m&m has joined
 5. m&m has left
 6. m&m has joined
 7. m&m has left
 8. m&m has joined
 9. m&m has left
 10. m&m has joined
 11. m&m has left
 12. Tobias has joined
 13. Tobias has left
 14. Tobias has left
 15. Tobias has joined
 16. Tobias has joined
 17. Tobias has left
 18. Tobias has joined
 19. Kev has left