XSF logo XMPP Council - 2013-09-26


 1. waqas has left
 2. waqas has joined
 3. stpeter has joined
 4. stpeter has left
 5. Lance has left
 6. Lance has joined
 7. stpeter has joined
 8. waqas has left
 9. stpeter has left
 10. tato has left
 11. Tobias has joined
 12. Tobias has left
 13. Neustradamus has left
 14. Neustradamus has joined
 15. Lance has joined
 16. Lance has joined
 17. jabberjocke has left
 18. Tobias has joined
 19. Lance has left
 20. jabberjocke has joined
 21. Tobias has joined
 22. Tobias has joined
 23. Zash has joined
 24. tato has joined
 25. Zash has left
 26. Zash has joined
 27. tato has left
 28. Tobias has left
 29. Tobias has joined
 30. stpeter has joined
 31. Tobias has left
 32. stpeter has left
 33. m&m has joined
 34. Zash has left
 35. Tobias has left
 36. ralphm has left
 37. stpeter has joined
 38. waqas has joined
 39. ralphm has joined
 40. Tobias has joined
 41. tato has joined
 42. m&m has left
 43. m&m has joined
 44. Lance has joined
 45. m&m has left
 46. m&m has joined
 47. tato has left
 48. Tobias has left
 49. Tobias has joined
 50. m&m has left
 51. Tobias has left
 52. Lance has left
 53. Kanchil has left
 54. Kanchil has joined
 55. m&m has joined
 56. Lance has joined
 57. stpeter has left
 58. Tobias has left
 59. Tobias has joined
 60. stpeter has joined
 61. stpeter has left
 62. stpeter has joined
 63. m&m has left
 64. tato has joined
 65. stpeter has left
 66. stpeter has joined