jdev - 2020-09-28


 1. mac has left

 2. SouL has left

 3. mac has joined

 4. DebXWoody has left

 5. serge90 has joined

 6. mac has left

 7. Yagizа has joined

 8. Alacer has joined

 9. SouL has joined

 10. edhelas has left

 11. lovetox has joined

 12. lovetox

  eta starrt < end

 13. lovetox has left

 14. alex-a-soto has left

 15. DebXWoody has joined

 16. alex-a-soto has joined

 17. paul has joined

 18. sonny has left

 19. DebXWoody has left

 20. sonny has joined

 21. sonny has left

 22. sonny has joined

 23. sonny has left

 24. sonny has joined

 25. sonny has left

 26. edhelas has joined

 27. sonny has joined

 28. Beherit has left

 29. Beherit has joined

 30. adrien has left

 31. adrien has joined

 32. goffi has joined

 33. sonny has left

 34. sonny has joined

 35. sonny has left

 36. sonny has joined

 37. sonny has left

 38. alex-a-soto has left

 39. sonny has joined

 40. alex-a-soto has joined

 41. pulkomandy has left

 42. pulkomandy has joined

 43. sonny has left

 44. sonny has joined

 45. alex-a-soto has left

 46. alex-a-soto has joined

 47. pulkomandy has left

 48. Neustradamus has left

 49. pulkomandy has joined

 50. sonny has left

 51. sonny has joined

 52. Neustradamus has joined

 53. sonny has left

 54. sonny has joined

 55. sonny has left

 56. sonny has joined

 57. Beherit has left

 58. Beherit has joined

 59. sonny has left

 60. paul has left

 61. paul has joined

 62. sonny has joined

 63. Alex has joined

 64. sonny has left

 65. Beherit has left

 66. sonny has joined

 67. sonny has left

 68. sonny has joined

 69. Alex has left

 70. Beherit has joined

 71. sonny has left

 72. sonny has joined

 73. sonny has left

 74. pulkomandy has left

 75. pulkomandy has joined

 76. pulkomandy has left

 77. pulkomandy has joined

 78. debacle has joined

 79. Alex has joined

 80. sonny has joined

 81. sonny has left

 82. sonny has joined

 83. pep.

  eta, it's not impossible that poezio does fancy things. Please give feedback :)

 84. sonny has left

 85. Beherit has left

 86. Beherit has joined

 87. sonny has joined

 88. sonny has left

 89. alex-a-soto has left

 90. sonny has joined

 91. sonny has left

 92. marmistrz has left

 93. marmistrz has joined

 94. sonny has joined

 95. sonny has left

 96. sonny has joined

 97. pulkomandy has left

 98. pulkomandy has joined

 99. Martin has left

 100. Martin has joined

 101. sonny has left

 102. sonny has joined

 103. sonny has left

 104. sonny has joined

 105. sonny has left

 106. sonny has joined

 107. sonny has left

 108. sonny has joined

 109. pulkomandy has left

 110. pulkomandy has joined

 111. kikuchiyo has left

 112. pulkomandy has left

 113. pulkomandy has joined

 114. alex-a-soto has joined

 115. Alex has left

 116. floretta has left

 117. floretta has joined

 118. lovetox has joined

 119. mac has joined

 120. mac has left

 121. sonny has left

 122. sonny has joined

 123. serge90 has left

 124. serge90 has joined

 125. DebXWoody has joined

 126. kikuchiyo has joined

 127. kikuchiyo has left

 128. kikuchiyo has joined

 129. kikuchiyo has left

 130. kikuchiyo has joined

 131. kikuchiyo has left

 132. kikuchiyo has joined

 133. kikuchiyo has left

 134. kikuchiyo has joined

 135. kikuchiyo has left

 136. kikuchiyo has joined

 137. kikuchiyo has left

 138. kikuchiyo has joined

 139. kikuchiyo has left

 140. kikuchiyo has joined

 141. kikuchiyo has left

 142. kikuchiyo has joined

 143. kikuchiyo has left

 144. kikuchiyo has joined

 145. sonny has left

 146. kikuchiyo has left

 147. kikuchiyo has joined

 148. kikuchiyo has left

 149. Alacer has left

 150. kikuchiyo has joined

 151. kikuchiyo has left

 152. kikuchiyo has joined

 153. kikuchiyo has left

 154. kikuchiyo has joined

 155. kikuchiyo has left

 156. sonny has joined

 157. Alacer has joined

 158. kikuchiyo has joined

 159. kikuchiyo has left

 160. kikuchiyo has joined

 161. kikuchiyo has left

 162. kikuchiyo has joined

 163. kikuchiyo has left

 164. kikuchiyo has joined

 165. kikuchiyo has left

 166. kikuchiyo has joined

 167. kikuchiyo has left

 168. kikuchiyo has joined

 169. kikuchiyo has left

 170. kikuchiyo has joined

 171. kikuchiyo has left

 172. lovetox has left

 173. kikuchiyo has joined

 174. kikuchiyo has left

 175. kikuchiyo has joined

 176. kikuchiyo has left

 177. Beherit has left

 178. Beherit has joined

 179. sonny has left

 180. kikuchiyo has joined

 181. kikuchiyo has left

 182. kikuchiyo has joined

 183. kikuchiyo has left

 184. kikuchiyo has joined

 185. kikuchiyo has left

 186. kikuchiyo has joined

 187. kikuchiyo has left

 188. Beherit has left

 189. Beherit has joined

 190. lovetox has joined

 191. kikuchiyo has joined

 192. kikuchiyo has left

 193. kikuchiyo has joined

 194. kikuchiyo has left

 195. kikuchiyo has joined

 196. kikuchiyo has left

 197. kikuchiyo has joined

 198. kikuchiyo has left

 199. kikuchiyo has joined

 200. kikuchiyo has left

 201. sonny has joined

 202. Alex has joined

 203. kikuchiyo has joined

 204. kikuchiyo has left

 205. kikuchiyo has joined

 206. kikuchiyo has left

 207. kikuchiyo has joined

 208. kikuchiyo has left

 209. kikuchiyo has joined

 210. kikuchiyo has left

 211. kikuchiyo has joined

 212. kikuchiyo has left

 213. sonny has left

 214. kikuchiyo has joined

 215. kikuchiyo has left

 216. kikuchiyo has joined

 217. kikuchiyo has left

 218. kikuchiyo has joined

 219. kikuchiyo has left

 220. kikuchiyo has joined

 221. kikuchiyo has left

 222. kikuchiyo has joined

 223. kikuchiyo has left

 224. kikuchiyo has joined

 225. kikuchiyo has left

 226. kikuchiyo has joined

 227. kikuchiyo has left

 228. kikuchiyo has joined

 229. kikuchiyo has left

 230. kikuchiyo has joined

 231. kikuchiyo has left

 232. kikuchiyo has joined

 233. kikuchiyo has left

 234. kikuchiyo has joined

 235. kikuchiyo has left

 236. kikuchiyo has joined

 237. kikuchiyo has left

 238. waqas has joined

 239. kikuchiyo has joined

 240. kikuchiyo has left

 241. kikuchiyo has joined

 242. kikuchiyo has left

 243. kikuchiyo has joined

 244. kikuchiyo has left

 245. sonny has joined

 246. kikuchiyo has joined

 247. kikuchiyo has left

 248. kikuchiyo has joined

 249. kikuchiyo has left

 250. kikuchiyo has joined

 251. kikuchiyo has left

 252. kikuchiyo has joined

 253. kikuchiyo has left

 254. kikuchiyo has joined

 255. kikuchiyo has left

 256. kikuchiyo has joined

 257. kikuchiyo has left

 258. sonny has left

 259. sonny has joined

 260. kikuchiyo has joined

 261. kikuchiyo has left

 262. kikuchiyo has joined

 263. kikuchiyo has left

 264. kikuchiyo has joined

 265. kikuchiyo has left

 266. serge90 has left

 267. sonny has left

 268. kikuchiyo has joined

 269. kikuchiyo has left

 270. sonny has joined

 271. kikuchiyo has joined

 272. kikuchiyo has left

 273. DebXWoody has left

 274. kikuchiyo has joined

 275. kikuchiyo has left

 276. kikuchiyo has joined

 277. kikuchiyo has left

 278. kikuchiyo has joined

 279. kikuchiyo has left

 280. kikuchiyo has joined

 281. kikuchiyo has left

 282. kikuchiyo has joined

 283. kikuchiyo has left

 284. sonny has left

 285. kikuchiyo has joined

 286. kikuchiyo has left

 287. kikuchiyo has joined

 288. kikuchiyo has left

 289. kikuchiyo has joined

 290. kikuchiyo has left

 291. kikuchiyo has joined

 292. kikuchiyo has left

 293. kikuchiyo has joined

 294. kikuchiyo has left

 295. kikuchiyo has joined

 296. kikuchiyo has left

 297. kikuchiyo has joined

 298. kikuchiyo has left

 299. sonny has joined

 300. kikuchiyo has joined

 301. kikuchiyo has left

 302. kikuchiyo has joined

 303. kikuchiyo has left

 304. kikuchiyo has joined

 305. kikuchiyo has left

 306. Guus has left

 307. sonny has left

 308. kikuchiyo has joined

 309. kikuchiyo has left

 310. Guus has joined

 311. Guus has left

 312. Beherit has left

 313. Guus has joined

 314. kikuchiyo has joined

 315. kikuchiyo has left

 316. kikuchiyo has joined

 317. kikuchiyo has left

 318. kikuchiyo has joined

 319. kikuchiyo has left

 320. lovetox has left

 321. kikuchiyo has joined

 322. kikuchiyo has left

 323. kikuchiyo has joined

 324. kikuchiyo has left

 325. kikuchiyo has joined

 326. kikuchiyo has left

 327. lovetox has joined

 328. kikuchiyo has joined

 329. kikuchiyo has left

 330. sonny has joined

 331. kikuchiyo has joined

 332. kikuchiyo has left

 333. kikuchiyo has joined

 334. kikuchiyo has left

 335. sonny has left

 336. kikuchiyo has joined

 337. kikuchiyo has left

 338. Beherit has joined

 339. kikuchiyo has joined

 340. kikuchiyo has left

 341. kikuchiyo has joined

 342. kikuchiyo has left

 343. kikuchiyo has joined

 344. kikuchiyo has left

 345. kikuchiyo has joined

 346. kikuchiyo has left

 347. kikuchiyo has joined

 348. kikuchiyo has left

 349. Alacer has left

 350. Alacer has joined

 351. sonny has joined

 352. kikuchiyo has joined

 353. kikuchiyo has left

 354. kikuchiyo has joined

 355. kikuchiyo has left

 356. kikuchiyo has joined

 357. kikuchiyo has left

 358. mac has joined

 359. Alacer has left

 360. kikuchiyo has joined

 361. kikuchiyo has left

 362. kikuchiyo has joined

 363. kikuchiyo has left

 364. kikuchiyo has joined

 365. kikuchiyo has left

 366. kikuchiyo has joined

 367. kikuchiyo has left

 368. kikuchiyo has joined

 369. kikuchiyo has left

 370. kikuchiyo has joined

 371. kikuchiyo has left

 372. kikuchiyo has joined

 373. kikuchiyo has left

 374. kikuchiyo has joined

 375. kikuchiyo has left

 376. Alacer has joined

 377. kikuchiyo has joined

 378. kikuchiyo has left

 379. kikuchiyo has joined

 380. kikuchiyo has left

 381. kikuchiyo has joined

 382. kikuchiyo has left

 383. kikuchiyo has joined

 384. kikuchiyo has left

 385. kikuchiyo has joined

 386. kikuchiyo has left

 387. Wojtek has joined

 388. kikuchiyo has joined

 389. kikuchiyo has left

 390. kikuchiyo has joined

 391. kikuchiyo has left

 392. kikuchiyo has joined

 393. kikuchiyo has left

 394. kikuchiyo has joined

 395. kikuchiyo has left

 396. kikuchiyo has joined

 397. kikuchiyo has left

 398. kikuchiyo has joined

 399. kikuchiyo has left

 400. kikuchiyo has joined

 401. kikuchiyo has left

 402. kikuchiyo has joined

 403. kikuchiyo has left

 404. kikuchiyo has joined

 405. kikuchiyo has left

 406. kikuchiyo has joined

 407. kikuchiyo has left

 408. kikuchiyo has joined

 409. kikuchiyo has left

 410. mac has left

 411. kikuchiyo has joined

 412. kikuchiyo has left

 413. kikuchiyo has joined

 414. kikuchiyo has left

 415. kikuchiyo has joined

 416. kikuchiyo has left

 417. kikuchiyo has joined

 418. kikuchiyo has left

 419. kikuchiyo has joined

 420. kikuchiyo has left

 421. kikuchiyo has joined

 422. kikuchiyo has left

 423. kikuchiyo has joined

 424. kikuchiyo has left

 425. kikuchiyo has joined

 426. kikuchiyo has left

 427. kikuchiyo has joined

 428. kikuchiyo has left

 429. kikuchiyo has joined

 430. kikuchiyo has left

 431. kikuchiyo has joined

 432. kikuchiyo has left

 433. kikuchiyo has joined

 434. kikuchiyo has left

 435. kikuchiyo has joined

 436. kikuchiyo has left

 437. kikuchiyo has joined

 438. kikuchiyo has left

 439. kikuchiyo has joined

 440. kikuchiyo has left

 441. kikuchiyo has joined

 442. kikuchiyo has left

 443. kikuchiyo has joined

 444. kikuchiyo has left

 445. kikuchiyo has joined

 446. kikuchiyo has left

 447. kikuchiyo has joined

 448. kikuchiyo has left

 449. kikuchiyo has joined

 450. kikuchiyo has left

 451. kikuchiyo has joined

 452. kikuchiyo has left

 453. kikuchiyo has joined

 454. kikuchiyo has left

 455. kikuchiyo has joined

 456. kikuchiyo has left

 457. kikuchiyo has joined

 458. kikuchiyo has left

 459. kikuchiyo has joined

 460. kikuchiyo has left

 461. kikuchiyo has joined

 462. kikuchiyo has left

 463. kikuchiyo has joined

 464. kikuchiyo has left

 465. sonny has left

 466. kikuchiyo has joined

 467. sonny has joined

 468. kikuchiyo has left

 469. sonny has left

 470. sonny has joined

 471. kikuchiyo has joined

 472. kikuchiyo has left

 473. kikuchiyo has joined

 474. kikuchiyo has left

 475. kikuchiyo has joined

 476. kikuchiyo has left

 477. kikuchiyo has joined

 478. kikuchiyo has left

 479. xecks has left

 480. xecks has joined

 481. kikuchiyo has joined

 482. kikuchiyo has left

 483. kikuchiyo has joined

 484. kikuchiyo has left

 485. kikuchiyo has joined

 486. kikuchiyo has left

 487. kikuchiyo has joined

 488. kikuchiyo has left

 489. kikuchiyo has joined

 490. kikuchiyo has left

 491. kikuchiyo has joined

 492. kikuchiyo has left

 493. kikuchiyo has joined

 494. kikuchiyo has left

 495. kikuchiyo has joined

 496. kikuchiyo has left

 497. kikuchiyo has joined

 498. kikuchiyo has left

 499. kikuchiyo has joined

 500. kikuchiyo has left

 501. kikuchiyo has joined

 502. kikuchiyo has left

 503. kikuchiyo has joined

 504. kikuchiyo has left

 505. kikuchiyo has joined

 506. kikuchiyo has left

 507. kikuchiyo has joined

 508. kikuchiyo has left

 509. kikuchiyo has joined

 510. kikuchiyo has left

 511. kikuchiyo has joined

 512. kikuchiyo has left

 513. kikuchiyo has joined

 514. kikuchiyo has left

 515. kikuchiyo has joined

 516. kikuchiyo has left

 517. sonny has left

 518. sonny has joined

 519. kikuchiyo has joined

 520. kikuchiyo has left

 521. Alex has left

 522. kikuchiyo has joined

 523. kikuchiyo has left

 524. kikuchiyo has joined

 525. kikuchiyo has left

 526. pulkomandy has left

 527. kikuchiyo has joined

 528. pulkomandy has joined

 529. kikuchiyo has left

 530. kikuchiyo has joined

 531. kikuchiyo has left

 532. kikuchiyo has joined

 533. Beherit has left

 534. Beherit has joined

 535. kikuchiyo has left

 536. kikuchiyo has joined

 537. kikuchiyo has left

 538. pulkomandy has left

 539. pulkomandy has joined

 540. Alex has joined

 541. SouL has left

 542. kikuchiyo has joined

 543. kikuchiyo has left

 544. kikuchiyo has joined

 545. kikuchiyo has left

 546. kikuchiyo has joined

 547. kikuchiyo has left

 548. kikuchiyo has joined

 549. kikuchiyo has left

 550. kikuchiyo has joined

 551. kikuchiyo has left

 552. kikuchiyo has joined

 553. kikuchiyo has left

 554. kikuchiyo has joined

 555. kikuchiyo has left

 556. kikuchiyo has joined

 557. kikuchiyo has left

 558. kikuchiyo has joined

 559. kikuchiyo has left

 560. kikuchiyo has joined

 561. kikuchiyo has left

 562. kikuchiyo has joined

 563. kikuchiyo has left

 564. kikuchiyo has joined

 565. kikuchiyo has left

 566. kikuchiyo has joined

 567. kikuchiyo has left

 568. kikuchiyo has joined

 569. kikuchiyo has left

 570. sonny has left

 571. kikuchiyo has joined

 572. kikuchiyo has left

 573. kikuchiyo has joined

 574. kikuchiyo has left

 575. kikuchiyo has joined

 576. kikuchiyo has left

 577. kikuchiyo has joined

 578. kikuchiyo has left

 579. sonny has joined

 580. Yagizа has left

 581. kikuchiyo has joined

 582. kikuchiyo has left

 583. sonny has left

 584. kikuchiyo has joined

 585. kikuchiyo has left

 586. kikuchiyo has joined

 587. kikuchiyo has left

 588. kikuchiyo has joined

 589. kikuchiyo has left

 590. kikuchiyo has joined

 591. kikuchiyo has left

 592. kikuchiyo has joined

 593. kikuchiyo has left

 594. kikuchiyo has joined

 595. kikuchiyo has left

 596. kikuchiyo has joined

 597. kikuchiyo has left

 598. kikuchiyo has joined

 599. kikuchiyo has left

 600. sonny has joined

 601. kikuchiyo has joined

 602. kikuchiyo has left

 603. kikuchiyo has joined

 604. kikuchiyo has left

 605. kikuchiyo has joined

 606. kikuchiyo has left

 607. kikuchiyo has joined

 608. kikuchiyo has left

 609. kikuchiyo has joined

 610. kikuchiyo has left

 611. kikuchiyo has joined

 612. kikuchiyo has left

 613. sonny has left

 614. kikuchiyo has joined

 615. kikuchiyo has left

 616. kikuchiyo has joined

 617. kikuchiyo has left

 618. eta has left

 619. eta has joined

 620. kikuchiyo has joined

 621. kikuchiyo has left

 622. floretta has left

 623. Vaulor has left

 624. sonny has joined

 625. Vaulor has joined

 626. SouL has joined

 627. floretta has joined

 628. kikuchiyo has joined

 629. kikuchiyo has left

 630. kikuchiyo has joined

 631. kikuchiyo has left

 632. sonny has left

 633. kikuchiyo has joined

 634. kikuchiyo has left

 635. kikuchiyo has joined

 636. kikuchiyo has left

 637. kikuchiyo has joined

 638. kikuchiyo has left

 639. kikuchiyo has joined

 640. kikuchiyo has left

 641. kikuchiyo has joined

 642. kikuchiyo has left

 643. kikuchiyo has joined

 644. kikuchiyo has left

 645. kikuchiyo has joined

 646. kikuchiyo has left

 647. kikuchiyo has joined

 648. kikuchiyo has left

 649. kikuchiyo has joined

 650. kikuchiyo has left

 651. kikuchiyo has joined

 652. kikuchiyo has left

 653. sonny has joined

 654. kikuchiyo has joined

 655. kikuchiyo has left

 656. kikuchiyo has joined

 657. kikuchiyo has left

 658. kikuchiyo has joined

 659. kikuchiyo has left

 660. kikuchiyo has joined

 661. kikuchiyo has left

 662. kikuchiyo has joined

 663. kikuchiyo has left

 664. sonny has left

 665. kikuchiyo has joined

 666. kikuchiyo has left

 667. kikuchiyo has joined

 668. kikuchiyo has left

 669. kikuchiyo has joined

 670. kikuchiyo has left

 671. kikuchiyo has joined

 672. kikuchiyo has left

 673. kikuchiyo has joined

 674. kikuchiyo has left

 675. kikuchiyo has joined

 676. kikuchiyo has left

 677. sonny has joined

 678. kikuchiyo has joined

 679. kikuchiyo has left

 680. debacle has left

 681. kikuchiyo has joined

 682. kikuchiyo has left

 683. kikuchiyo has joined

 684. kikuchiyo has left

 685. kikuchiyo has joined

 686. kikuchiyo has left

 687. kikuchiyo has joined

 688. kikuchiyo has left

 689. kikuchiyo has joined

 690. kikuchiyo has left

 691. kikuchiyo has joined

 692. kikuchiyo has left

 693. kikuchiyo has joined

 694. kikuchiyo has left

 695. kikuchiyo has joined

 696. kikuchiyo has left

 697. kikuchiyo has joined

 698. kikuchiyo has left

 699. Alex has left

 700. kikuchiyo has joined

 701. kikuchiyo has left

 702. sonny has left

 703. sonny has joined

 704. kikuchiyo has joined

 705. kikuchiyo has left

 706. kikuchiyo has joined

 707. kikuchiyo has left

 708. kikuchiyo has joined

 709. kikuchiyo has left

 710. kikuchiyo has joined

 711. kikuchiyo has left

 712. kikuchiyo has joined

 713. kikuchiyo has left

 714. kikuchiyo has joined

 715. kikuchiyo has left

 716. kikuchiyo has joined

 717. kikuchiyo has left

 718. kikuchiyo has joined

 719. kikuchiyo has left

 720. sonny has left

 721. kikuchiyo has joined

 722. kikuchiyo has left

 723. kikuchiyo has joined

 724. kikuchiyo has left

 725. kikuchiyo has joined

 726. kikuchiyo has left

 727. kikuchiyo has joined

 728. kikuchiyo has left

 729. kikuchiyo has joined

 730. kikuchiyo has left

 731. kikuchiyo has joined

 732. kikuchiyo has left

 733. kikuchiyo has joined

 734. kikuchiyo has left

 735. kikuchiyo has joined

 736. kikuchiyo has left

 737. kikuchiyo has joined

 738. kikuchiyo has left

 739. kikuchiyo has joined

 740. kikuchiyo has left

 741. kikuchiyo has joined

 742. kikuchiyo has left

 743. debacle has joined

 744. kikuchiyo has joined

 745. kikuchiyo has left

 746. kikuchiyo has joined

 747. kikuchiyo has left

 748. kikuchiyo has joined

 749. kikuchiyo has left

 750. kikuchiyo has joined

 751. kikuchiyo has left

 752. kikuchiyo has joined

 753. kikuchiyo has left

 754. kikuchiyo has joined

 755. kikuchiyo has left

 756. sonny has joined

 757. kikuchiyo has joined

 758. kikuchiyo has left

 759. kikuchiyo has joined

 760. kikuchiyo has left

 761. kikuchiyo has joined

 762. kikuchiyo has left

 763. kikuchiyo has joined

 764. kikuchiyo has left

 765. sonny has left

 766. DebXWoody has joined

 767. kikuchiyo has joined

 768. kikuchiyo has left

 769. kikuchiyo has joined

 770. kikuchiyo has left

 771. kikuchiyo has joined

 772. kikuchiyo has left

 773. kikuchiyo has joined

 774. kikuchiyo has left

 775. kikuchiyo has joined

 776. kikuchiyo has left

 777. kikuchiyo has joined

 778. kikuchiyo has left

 779. kikuchiyo has joined

 780. kikuchiyo has left

 781. kikuchiyo has joined

 782. kikuchiyo has left

 783. kikuchiyo has joined

 784. kikuchiyo has left

 785. kikuchiyo has joined

 786. kikuchiyo has left

 787. kikuchiyo has joined

 788. kikuchiyo has left

 789. kikuchiyo has joined

 790. kikuchiyo has left

 791. kikuchiyo has joined

 792. kikuchiyo has left

 793. kikuchiyo has joined

 794. kikuchiyo has left

 795. sonny has joined

 796. kikuchiyo has joined

 797. kikuchiyo has left

 798. kikuchiyo has joined

 799. kikuchiyo has left

 800. kikuchiyo has joined

 801. kikuchiyo has left

 802. kikuchiyo has joined

 803. kikuchiyo has left

 804. kikuchiyo has joined

 805. kikuchiyo has left

 806. kikuchiyo has joined

 807. kikuchiyo has left

 808. kikuchiyo has joined

 809. kikuchiyo has left

 810. kikuchiyo has joined

 811. kikuchiyo has left

 812. kikuchiyo has joined

 813. kikuchiyo has left

 814. kikuchiyo has joined

 815. kikuchiyo has left

 816. kikuchiyo has joined

 817. kikuchiyo has left

 818. kikuchiyo has joined

 819. kikuchiyo has left

 820. kikuchiyo has joined

 821. kikuchiyo has left

 822. kikuchiyo has joined

 823. kikuchiyo has left

 824. kikuchiyo has joined

 825. sonny has left

 826. kikuchiyo has left

 827. kikuchiyo has joined

 828. kikuchiyo has left

 829. kikuchiyo has joined

 830. kikuchiyo has left

 831. kikuchiyo has joined

 832. kikuchiyo has left

 833. kikuchiyo has joined

 834. kikuchiyo has left

 835. kikuchiyo has joined

 836. kikuchiyo has left

 837. kikuchiyo has joined

 838. kikuchiyo has left

 839. kikuchiyo has joined

 840. kikuchiyo has left

 841. kikuchiyo has joined

 842. kikuchiyo has left

 843. kikuchiyo has joined

 844. kikuchiyo has left

 845. kikuchiyo has joined

 846. kikuchiyo has left

 847. kikuchiyo has joined

 848. kikuchiyo has left

 849. kikuchiyo has joined

 850. kikuchiyo has left

 851. kikuchiyo has joined

 852. kikuchiyo has left

 853. kikuchiyo has joined

 854. kikuchiyo has left

 855. kikuchiyo has joined

 856. kikuchiyo has left

 857. kikuchiyo has joined

 858. kikuchiyo has left

 859. kikuchiyo has joined

 860. kikuchiyo has left

 861. kikuchiyo has joined

 862. kikuchiyo has left

 863. kikuchiyo has joined

 864. kikuchiyo has left

 865. kikuchiyo has joined

 866. kikuchiyo has left

 867. kikuchiyo has joined

 868. kikuchiyo has left

 869. kikuchiyo has joined

 870. kikuchiyo has left

 871. sonny has joined

 872. kikuchiyo has joined

 873. kikuchiyo has left

 874. kikuchiyo has joined

 875. kikuchiyo has left

 876. kikuchiyo has joined

 877. kikuchiyo has left

 878. DebXWoody has left

 879. kikuchiyo has joined

 880. kikuchiyo has left

 881. kikuchiyo has joined

 882. kikuchiyo has left

 883. kikuchiyo has joined

 884. kikuchiyo has left

 885. kikuchiyo has joined

 886. kikuchiyo has left

 887. kikuchiyo has joined

 888. kikuchiyo has left

 889. kikuchiyo has joined

 890. kikuchiyo has left

 891. kikuchiyo has joined

 892. kikuchiyo has left

 893. kikuchiyo has joined

 894. kikuchiyo has left

 895. kikuchiyo has joined

 896. kikuchiyo has left

 897. kikuchiyo has joined

 898. kikuchiyo has left

 899. kikuchiyo has joined

 900. kikuchiyo has left

 901. Alex has joined

 902. kikuchiyo has joined

 903. kikuchiyo has left

 904. kikuchiyo has joined

 905. kikuchiyo has left

 906. kikuchiyo has joined

 907. kikuchiyo has left

 908. kikuchiyo has joined

 909. kikuchiyo has left

 910. kikuchiyo has joined

 911. kikuchiyo has left

 912. kikuchiyo has joined

 913. kikuchiyo has left

 914. kikuchiyo has joined

 915. kikuchiyo has left

 916. kikuchiyo has joined

 917. kikuchiyo has left

 918. kikuchiyo has joined

 919. kikuchiyo has left

 920. kikuchiyo has joined

 921. kikuchiyo has left

 922. kikuchiyo has joined

 923. kikuchiyo has left

 924. kikuchiyo has joined

 925. kikuchiyo has left

 926. sonny has left

 927. kikuchiyo has joined

 928. kikuchiyo has left

 929. kikuchiyo has joined

 930. kikuchiyo has left

 931. kikuchiyo has joined

 932. kikuchiyo has left

 933. sonny has joined

 934. kikuchiyo has joined

 935. kikuchiyo has left

 936. DebXWoody has joined

 937. kikuchiyo has joined

 938. kikuchiyo has left

 939. kikuchiyo has joined

 940. kikuchiyo has left

 941. kikuchiyo has joined

 942. kikuchiyo has left

 943. kikuchiyo has joined

 944. kikuchiyo has left

 945. sonny has left

 946. kikuchiyo has joined

 947. kikuchiyo has left

 948. kikuchiyo has joined

 949. kikuchiyo has left

 950. kikuchiyo has joined

 951. kikuchiyo has left

 952. kikuchiyo has joined

 953. kikuchiyo has left

 954. kikuchiyo has joined

 955. kikuchiyo has left

 956. kikuchiyo has joined

 957. kikuchiyo has left

 958. kikuchiyo has joined

 959. kikuchiyo has left

 960. sonny has joined

 961. kikuchiyo has joined

 962. kikuchiyo has left

 963. kikuchiyo has joined

 964. kikuchiyo has left

 965. kikuchiyo has joined

 966. kikuchiyo has left

 967. Wojtek has left

 968. kikuchiyo has joined

 969. kikuchiyo has left

 970. kikuchiyo has joined

 971. kikuchiyo has left

 972. kikuchiyo has joined

 973. kikuchiyo has left

 974. kikuchiyo has joined

 975. kikuchiyo has left

 976. kikuchiyo has joined

 977. kikuchiyo has left

 978. DebXWoody has left

 979. Wojtek has joined

 980. kikuchiyo has joined

 981. kikuchiyo has left

 982. kikuchiyo has joined

 983. kikuchiyo has left

 984. kikuchiyo has joined

 985. kikuchiyo has left

 986. sonny has left

 987. sonny has joined

 988. sonny has left

 989. kikuchiyo has joined

 990. kikuchiyo has left

 991. kikuchiyo has joined

 992. kikuchiyo has left

 993. lovetox has left

 994. kikuchiyo has joined

 995. kikuchiyo has left

 996. kikuchiyo has joined

 997. kikuchiyo has left

 998. kikuchiyo has joined

 999. kikuchiyo has left

 1000. kikuchiyo has joined

 1001. kikuchiyo has left

 1002. goffi has left

 1003. kikuchiyo has joined

 1004. kikuchiyo has left

 1005. kikuchiyo has joined

 1006. kikuchiyo has left

 1007. kikuchiyo has joined

 1008. kikuchiyo has left

 1009. kikuchiyo has joined

 1010. kikuchiyo has left

 1011. kikuchiyo has joined

 1012. kikuchiyo has left

 1013. kikuchiyo has joined

 1014. kikuchiyo has left

 1015. test2 has joined

 1016. kikuchiyo has joined

 1017. kikuchiyo has left

 1018. kikuchiyo has joined

 1019. kikuchiyo has left

 1020. waqas has left

 1021. kikuchiyo has joined

 1022. kikuchiyo has left

 1023. kikuchiyo has joined

 1024. kikuchiyo has left

 1025. kikuchiyo has joined

 1026. kikuchiyo has left

 1027. kikuchiyo has joined

 1028. kikuchiyo has left

 1029. kikuchiyo has joined

 1030. kikuchiyo has left

 1031. Wojtek has left

 1032. kikuchiyo has joined

 1033. kikuchiyo has left

 1034. kikuchiyo has joined

 1035. kikuchiyo has left

 1036. Wojtek has joined

 1037. kikuchiyo has joined

 1038. kikuchiyo has left

 1039. kikuchiyo has joined

 1040. kikuchiyo has left

 1041. kikuchiyo has joined

 1042. kikuchiyo has left

 1043. sonny has joined

 1044. kikuchiyo has joined

 1045. kikuchiyo has left

 1046. kikuchiyo has joined

 1047. kikuchiyo has left

 1048. kikuchiyo has joined

 1049. kikuchiyo has left

 1050. kikuchiyo has joined

 1051. kikuchiyo has left

 1052. kikuchiyo has joined

 1053. kikuchiyo has left

 1054. kikuchiyo has joined

 1055. kikuchiyo has left

 1056. kikuchiyo has joined

 1057. kikuchiyo has left

 1058. test2 has left

 1059. kikuchiyo has joined

 1060. kikuchiyo has left

 1061. kikuchiyo has joined

 1062. kikuchiyo has left

 1063. mac has joined

 1064. sonny has left

 1065. sonny has joined

 1066. kikuchiyo has joined

 1067. kikuchiyo has left

 1068. kikuchiyo has joined

 1069. kikuchiyo has left

 1070. kikuchiyo has joined

 1071. kikuchiyo has left

 1072. kikuchiyo has joined

 1073. kikuchiyo has left

 1074. kikuchiyo has joined

 1075. kikuchiyo has left

 1076. kikuchiyo has joined

 1077. kikuchiyo has left

 1078. kikuchiyo has joined

 1079. kikuchiyo has left

 1080. kikuchiyo has joined

 1081. kikuchiyo has left

 1082. kikuchiyo has joined

 1083. kikuchiyo has left

 1084. kikuchiyo has joined

 1085. kikuchiyo has left

 1086. kikuchiyo has joined

 1087. kikuchiyo has left

 1088. kikuchiyo has joined

 1089. kikuchiyo has left

 1090. kikuchiyo has joined

 1091. kikuchiyo has left

 1092. kikuchiyo has joined

 1093. kikuchiyo has left

 1094. sonny has left

 1095. sonny has joined

 1096. kikuchiyo has joined

 1097. kikuchiyo has left

 1098. kikuchiyo has joined

 1099. kikuchiyo has left

 1100. kikuchiyo has joined

 1101. kikuchiyo has left

 1102. mac has left

 1103. kikuchiyo has joined

 1104. kikuchiyo has left

 1105. kikuchiyo has joined

 1106. kikuchiyo has left

 1107. sonny has left

 1108. kikuchiyo has joined

 1109. kikuchiyo has left

 1110. kikuchiyo has joined

 1111. kikuchiyo has left

 1112. kikuchiyo has joined

 1113. kikuchiyo has left

 1114. kikuchiyo has joined

 1115. kikuchiyo has left

 1116. kikuchiyo has joined

 1117. kikuchiyo has left

 1118. kikuchiyo has joined

 1119. kikuchiyo has left

 1120. mac has joined

 1121. kikuchiyo has joined

 1122. kikuchiyo has left

 1123. kikuchiyo has joined

 1124. kikuchiyo has left

 1125. kikuchiyo has joined

 1126. kikuchiyo has left

 1127. sonny has joined

 1128. kikuchiyo has joined

 1129. kikuchiyo has left

 1130. sonny has left

 1131. kikuchiyo has joined

 1132. kikuchiyo has left

 1133. kikuchiyo has joined

 1134. kikuchiyo has left

 1135. kikuchiyo has joined

 1136. kikuchiyo has left

 1137. mac has left

 1138. kikuchiyo has joined

 1139. kikuchiyo has left

 1140. kikuchiyo has joined

 1141. kikuchiyo has left

 1142. kikuchiyo has joined

 1143. kikuchiyo has left

 1144. kikuchiyo has joined

 1145. sonny has joined

 1146. Wojtek has left

 1147. sonny has left

 1148. sonny has joined

 1149. sonny has left

 1150. mac has joined

 1151. mac has left

 1152. Wojtek has joined

 1153. mac has joined

 1154. Wojtek has left

 1155. sonny has joined

 1156. sonny has left

 1157. Wojtek has joined

 1158. Alex has left

 1159. Alex has joined

 1160. kikuchiyo has left

 1161. SouL has left

 1162. sonny has joined

 1163. debacle has left

 1164. mac has left

 1165. mac has joined

 1166. Wojtek has left

 1167. SouL has joined