XSF Discussion - 2010-03-17


 1. koski has left
 2. koski has left
 3. petermount has joined
 4. Nÿco has joined
 5. petermount has left
 6. petermount has joined
 7. petermount has left
 8. luca tagliaferri has joined
 9. petermount has joined
 10. koski has left
 11. petermount has left
 12. petermount has joined
 13. petermount has left
 14. stpeter has joined
 15. petermount has joined
 16. bear has joined
 17. luca tagliaferri has left
 18. jprieur has joined
 19. jprieur has left
 20. bear has left
 21. Nÿco has left
 22. koski has left
 23. bear has joined
 24. bear has left
 25. bear has joined
 26. stpeter has left
 27. petermount has left