XSF Discussion - 2010-03-17


 1. koski has left

 2. koski has left

 3. petermount has joined

 4. Nÿco has joined

 5. petermount has left

 6. petermount has joined

 7. petermount has left

 8. luca tagliaferri has joined

 9. petermount has joined

 10. koski has left

 11. petermount has left

 12. petermount has joined

 13. petermount has left

 14. stpeter has joined

 15. petermount has joined

 16. bear has joined

 17. luca tagliaferri has left

 18. jprieur has joined

 19. jprieur has left

 20. bear has left

 21. Nÿco has left

 22. koski has left

 23. bear has joined

 24. bear has left

 25. bear has joined

 26. stpeter has left

 27. petermount has left