XSF logo XSF Discussion - 2010-03-30


 1. bear has left
 2. koski has joined
 3. jprieur has joined
 4. jprieur has left
 5. luca tagliaferri has joined
 6. jprieur has joined
 7. jprieur has left
 8. jprieur has joined
 9. jprieur has left
 10. petermount has joined
 11. jprieur has left
 12. jprieur has joined
 13. jprieur has left
 14. Nÿco has joined
 15. luca tagliaferri has left
 16. jprieur has joined
 17. jprieur has left
 18. luca tagliaferri has joined
 19. petermount has left
 20. Nÿco has left
 21. koski has left
 22. jprieur has joined
 23. jprieur has left
 24. luca tagliaferri has left
 25. bear has joined
 26. koski has joined
 27. bear has left
 28. bear has left
 29. bear has joined
 30. koski has left
 31. jprieur has joined
 32. jprieur has left
 33. jprieur has joined
 34. jprieur has left