XSF Discussion - 2010-04-07


 1. Neustradamus has joined
 2. koski has joined
 3. luca tagliaferri has joined
 4. Nÿco has joined
 5. jprieur has joined
 6. jprieur has left
 7. petermount has joined
 8. luca tagliaferri has left
 9. petermount has left
 10. petermount has joined
 11. bear has joined
 12. luca tagliaferri has joined
 13. luca tagliaferri has left
 14. luca tagliaferri has joined
 15. Nÿco has left
 16. petermount has left
 17. stpeter has joined
 18. luca tagliaferri has left
 19. bear has left
 20. bear has joined
 21. koski has left
 22. bear has left
 23. bear has joined
 24. jprieur has joined
 25. jprieur has left
 26. luca tagliaferri has joined
 27. Kev has left
 28. stpeter has left
 29. luca tagliaferri has left
 30. luca tagliaferri has joined
 31. luca tagliaferri has left
 32. Neustradamus has left
 33. Neustradamus has joined