XSF Discussion - 2010-04-07


 1. Neustradamus has joined

 2. koski has joined

 3. luca tagliaferri has joined

 4. Nÿco has joined

 5. jprieur has joined

 6. jprieur has left

 7. petermount has joined

 8. luca tagliaferri has left

 9. petermount has left

 10. petermount has joined

 11. bear has joined

 12. luca tagliaferri has joined

 13. luca tagliaferri has left

 14. luca tagliaferri has joined

 15. Nÿco has left

 16. petermount has left

 17. stpeter has joined

 18. luca tagliaferri has left

 19. bear has left

 20. bear has joined

 21. koski has left

 22. bear has left

 23. bear has joined

 24. jprieur has joined

 25. jprieur has left

 26. luca tagliaferri has joined

 27. Kev has left

 28. stpeter has left

 29. luca tagliaferri has left

 30. luca tagliaferri has joined

 31. luca tagliaferri has left

 32. Neustradamus has left

 33. Neustradamus has joined