XSF Discussion - 2010-05-29


 1. Tobias has joined

 2. Tobias has left

 3. Tobias has joined

 4. Tobias has left

 5. Tobias has joined

 6. Tobias has left

 7. Tobias has joined

 8. koski has left

 9. luca tagliaferri has joined

 10. koski has joined

 11. jprieur has joined

 12. jprieur has left

 13. Tobias has left

 14. Tobias has joined

 15. Tobias has left

 16. Tobias has joined

 17. Neustradamus has joined

 18. Neustradamus has joined

 19. Neustradamus has joined

 20. Tobias has left

 21. Tobias has joined

 22. luca tagliaferri has left

 23. luca tagliaferri has joined

 24. Tobias has left

 25. Tobias has joined

 26. luca tagliaferri has left

 27. luca tagliaferri has joined

 28. luca tagliaferri has left

 29. luca tagliaferri has joined

 30. luca tagliaferri has left

 31. luca tagliaferri has joined

 32. luca tagliaferri has left

 33. luca tagliaferri has joined

 34. jprieur has joined

 35. luca tagliaferri has left

 36. jprieur has left

 37. luca tagliaferri has joined

 38. jprieur has joined

 39. jprieur has left

 40. luca tagliaferri has left

 41. luca tagliaferri has joined

 42. luca tagliaferri has left

 43. Tobias has left