XSF Discussion - 2010-05-29


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has left
 3. Tobias has joined
 4. Tobias has left
 5. Tobias has joined
 6. Tobias has left
 7. Tobias has joined
 8. koski has left
 9. luca tagliaferri has joined
 10. koski has joined
 11. jprieur has joined
 12. jprieur has left
 13. Tobias has left
 14. Tobias has joined
 15. Tobias has left
 16. Tobias has joined
 17. Neustradamus has joined
 18. Neustradamus has joined
 19. Neustradamus has joined
 20. Tobias has left
 21. Tobias has joined
 22. luca tagliaferri has left
 23. luca tagliaferri has joined
 24. Tobias has left
 25. Tobias has joined
 26. luca tagliaferri has left
 27. luca tagliaferri has joined
 28. luca tagliaferri has left
 29. luca tagliaferri has joined
 30. luca tagliaferri has left
 31. luca tagliaferri has joined
 32. luca tagliaferri has left
 33. luca tagliaferri has joined
 34. jprieur has joined
 35. luca tagliaferri has left
 36. jprieur has left
 37. luca tagliaferri has joined
 38. jprieur has joined
 39. jprieur has left
 40. luca tagliaferri has left
 41. luca tagliaferri has joined
 42. luca tagliaferri has left
 43. Tobias has left