XSF Discussion - 2010-05-30


 1. Tobias has joined
 2. Neustradamus has left
 3. jprieur has joined
 4. jprieur has left
 5. Tobias has left
 6. Tobias has left
 7. Nÿco has joined
 8. Tobias has left
 9. Nÿco has joined
 10. Nÿco has joined
 11. luca tagliaferri has joined
 12. Kev has left
 13. Tobias has joined
 14. Kev has left
 15. Kev has left
 16. Kev has left
 17. Neustradamus has joined
 18. Nÿco has joined
 19. Nÿco has joined
 20. bear has joined
 21. koski has left
 22. Tobias has left
 23. luca tagliaferri has left
 24. jprieur has joined
 25. jprieur has left