XSF Discussion - 2010-05-30


 1. Tobias has joined

 2. Neustradamus has left

 3. jprieur has joined

 4. jprieur has left

 5. Tobias has left

 6. Tobias has left

 7. Nÿco has joined

 8. Tobias has left

 9. Nÿco has joined

 10. Nÿco has joined

 11. luca tagliaferri has joined

 12. Kev has left

 13. Tobias has joined

 14. Kev has left

 15. Kev has left

 16. Kev has left

 17. Neustradamus has joined

 18. Nÿco has joined

 19. Nÿco has joined

 20. bear has joined

 21. koski has left

 22. Tobias has left

 23. luca tagliaferri has left

 24. jprieur has joined

 25. jprieur has left