XSF Discussion - 2010-05-31


 1. Tobias has joined
 2. koski has joined
 3. petermount has joined
 4. Tobias has left
 5. Tobias has joined
 6. Tobias has left
 7. Tobias has joined
 8. petermount has left
 9. luca tagliaferri has joined
 10. Tobias has left
 11. petermount has joined
 12. luca tagliaferri has left
 13. luca tagliaferri has joined
 14. luca tagliaferri has left
 15. luca tagliaferri has joined
 16. bear has left
 17. Tobias has joined
 18. Tobias has left
 19. luca tagliaferri has left
 20. Tobias has joined
 21. Tobias has left
 22. luca tagliaferri has joined
 23. luca tagliaferri has left
 24. luca tagliaferri has joined
 25. Tobias has joined
 26. petermount has left
 27. petermount has joined
 28. Tobias has left
 29. Tobias has joined
 30. petermount has left
 31. petermount has joined
 32. Tobias has left
 33. Tobias has joined
 34. jprieur has joined
 35. jprieur has left
 36. koski has left
 37. luca tagliaferri has left
 38. Nÿco has left
 39. koski has joined
 40. Nÿco has left
 41. Tobias has left
 42. Tobias has joined
 43. Tobias has left
 44. petermount has left
 45. Tobias has joined
 46. bear has joined
 47. bear has left
 48. bear has left
 49. bear has joined
 50. Kev has left
 51. Tobias has left
 52. Tobias has joined
 53. koski has left
 54. Tobias has left
 55. bear has left
 56. bear has joined
 57. bear has left
 58. bear has joined