XSF Discussion - 2010-06-08


 1. koski has left

 2. Tobias has joined

 3. koski has joined

 4. MiGri has left

 5. petermount has joined

 6. MiGri has joined

 7. Tobias has left

 8. Tobias has joined

 9. Nÿco has joined

 10. luca tagliaferri has joined

 11. bear has left

 12. petermount has joined

 13. Tobias has left

 14. Tobias has joined

 15. luca tagliaferri has left

 16. luca tagliaferri has joined

 17. Tobias has left

 18. Tobias has joined

 19. Tobias has left

 20. petermount has left

 21. Tobias has joined

 22. jprieur has joined

 23. jprieur has left

 24. Tobias has left

 25. Tobias has joined

 26. Tobias has left

 27. Kooda has joined

 28. koski has left

 29. stpeter has joined

 30. jprieur has joined

 31. bear has joined

 32. Tobias has joined

 33. Tobias has left

 34. Tobias has joined

 35. Nÿco has left

 36. Nÿco has joined

 37. jprieur has left

 38. koski has joined

 39. Nÿco has left

 40. luca tagliaferri has left

 41. Tobias has left

 42. Tobias has joined

 43. petermount has left

 44. Kooda has left

 45. koski has left

 46. stpeter has left

 47. Tobias has left

 48. bear has left