XSF Discussion - 2010-06-08


 1. koski has left
 2. Tobias has joined
 3. koski has joined
 4. MiGri has left
 5. petermount has joined
 6. MiGri has joined
 7. Tobias has left
 8. Tobias has joined
 9. Nÿco has joined
 10. luca tagliaferri has joined
 11. bear has left
 12. petermount has joined
 13. Tobias has left
 14. Tobias has joined
 15. luca tagliaferri has left
 16. luca tagliaferri has joined
 17. Tobias has left
 18. Tobias has joined
 19. Tobias has left
 20. petermount has left
 21. Tobias has joined
 22. jprieur has joined
 23. jprieur has left
 24. Tobias has left
 25. Tobias has joined
 26. Tobias has left
 27. Kooda has joined
 28. koski has left
 29. stpeter has joined
 30. jprieur has joined
 31. bear has joined
 32. Tobias has joined
 33. Tobias has left
 34. Tobias has joined
 35. Nÿco has left
 36. Nÿco has joined
 37. jprieur has left
 38. koski has joined
 39. Nÿco has left
 40. luca tagliaferri has left
 41. Tobias has left
 42. Tobias has joined
 43. petermount has left
 44. Kooda has left
 45. koski has left
 46. stpeter has left
 47. Tobias has left
 48. bear has left