XSF Discussion - 2010-06-15


 1. Neustradamus has joined

 2. Tobias has joined

 3. koski has joined

 4. Tobias has left

 5. Nÿco has joined

 6. jprieur has joined

 7. jprieur has left

 8. petermount has joined

 9. Tobias has joined

 10. Tobias has left

 11. luca tagliaferri has joined

 12. Kev has left

 13. Kev has joined

 14. luca tagliaferri has left

 15. luca tagliaferri has joined

 16. Tobias has joined

 17. Tobias has left

 18. luca tagliaferri has left

 19. bear has left

 20. luca tagliaferri has joined

 21. luca tagliaferri has left

 22. luca tagliaferri has joined

 23. luca tagliaferri has left

 24. luca tagliaferri has joined

 25. Tobias has joined

 26. bear has joined

 27. luca tagliaferri has left

 28. luca tagliaferri has joined

 29. stpeter has joined

 30. Tobias has left

 31. Tobias has joined

 32. Nÿco has left

 33. Kooda has joined

 34. petermount has left

 35. luca tagliaferri has left

 36. bear has left

 37. bear has joined

 38. Kooda has left

 39. bear has left

 40. Kooda has joined

 41. Kooda has left

 42. bear has joined

 43. Kooda has joined

 44. Kooda has left

 45. Kooda has joined

 46. Kooda has left

 47. Kooda has joined

 48. Kooda has left

 49. Tobias has left

 50. stpeter has left

 51. bear has left

 52. luca tagliaferri has joined

 53. bear has joined

 54. bear has left

 55. bear has joined

 56. petermount has joined