XSF Discussion - 2010-06-15


 1. Neustradamus has joined
 2. Tobias has joined
 3. koski has joined
 4. Tobias has left
 5. Nÿco has joined
 6. jprieur has joined
 7. jprieur has left
 8. petermount has joined
 9. Tobias has joined
 10. Tobias has left
 11. luca tagliaferri has joined
 12. Kev has left
 13. Kev has joined
 14. luca tagliaferri has left
 15. luca tagliaferri has joined
 16. Tobias has joined
 17. Tobias has left
 18. luca tagliaferri has left
 19. bear has left
 20. luca tagliaferri has joined
 21. luca tagliaferri has left
 22. luca tagliaferri has joined
 23. luca tagliaferri has left
 24. luca tagliaferri has joined
 25. Tobias has joined
 26. bear has joined
 27. luca tagliaferri has left
 28. luca tagliaferri has joined
 29. stpeter has joined
 30. Tobias has left
 31. Tobias has joined
 32. Nÿco has left
 33. Kooda has joined
 34. petermount has left
 35. luca tagliaferri has left
 36. bear has left
 37. bear has joined
 38. Kooda has left
 39. bear has left
 40. Kooda has joined
 41. Kooda has left
 42. bear has joined
 43. Kooda has joined
 44. Kooda has left
 45. Kooda has joined
 46. Kooda has left
 47. Kooda has joined
 48. Kooda has left
 49. Tobias has left
 50. stpeter has left
 51. bear has left
 52. luca tagliaferri has joined
 53. bear has joined
 54. bear has left
 55. bear has joined
 56. petermount has joined