XSF logo XSF Discussion - 2010-07-06


 1. koski has joined
 2. Nÿco has joined
 3. jprieur has joined
 4. jprieur has left
 5. MiGri has joined
 6. koski has joined
 7. Nÿco has joined
 8. Kev has joined
 9. jprieur has joined
 10. jprieur has left
 11. Tobias has joined
 12. stpeter has joined
 13. Nÿco has left
 14. koski has left
 15. koski has joined
 16. Tobias has left
 17. Tobias has joined
 18. jprieur has joined
 19. jprieur has left
 20. Kooda has joined
 21. stpeter has left
 22. koski has left
 23. Tobias has left