XSF Discussion - 2010-07-13


 1. Tobias has joined

 2. koski has joined

 3. Nÿco has joined

 4. Nÿco has left

 5. jprieur has joined

 6. luca tagliaferri has joined

 7. jprieur has left

 8. koski has left

 9. luca tagliaferri has left

 10. luca tagliaferri has left

 11. koski has joined

 12. jprieur has joined

 13. jprieur has left

 14. stpeter has joined

 15. Tobias has left

 16. Tobias has joined

 17. Tobias has left

 18. Tobias has joined

 19. koski has left

 20. luca tagliaferri has left

 21. jprieur has joined

 22. jprieur has left

 23. luca tagliaferri has joined

 24. Kev has left

 25. Kev has joined

 26. Tobias has left

 27. bear has joined

 28. luca tagliaferri has joined

 29. stpeter has left

 30. luca tagliaferri has joined

 31. luca tagliaferri has left