XSF Discussion - 2010-07-13


 1. Tobias has joined
 2. koski has joined
 3. Nÿco has joined
 4. Nÿco has left
 5. jprieur has joined
 6. luca tagliaferri has joined
 7. jprieur has left
 8. koski has left
 9. luca tagliaferri has left
 10. luca tagliaferri has left
 11. koski has joined
 12. jprieur has joined
 13. jprieur has left
 14. stpeter has joined
 15. Tobias has left
 16. Tobias has joined
 17. Tobias has left
 18. Tobias has joined
 19. koski has left
 20. luca tagliaferri has left
 21. jprieur has joined
 22. jprieur has left
 23. luca tagliaferri has joined
 24. Kev has left
 25. Kev has joined
 26. Tobias has left
 27. bear has joined
 28. luca tagliaferri has joined
 29. stpeter has left
 30. luca tagliaferri has joined
 31. luca tagliaferri has left