XSF logo XSF Discussion - 2010-07-16


 1. koski has joined
 2. Nÿco has joined
 3. luca tagliaferri has joined
 4. Tobias has joined
 5. jprieur has joined
 6. jprieur has left
 7. Tobias has left
 8. Tobias has joined
 9. luca tagliaferri has joined
 10. luca tagliaferri has joined
 11. Tobias has left
 12. bear has joined
 13. Tobias has joined
 14. stpeter has joined
 15. Nÿco has left
 16. koski has left
 17. luca tagliaferri has left
 18. Tobias has left
 19. koski has joined
 20. Tobias has joined
 21. stpeter has left
 22. Tobias has left
 23. koski has left
 24. bear has left