XSF Discussion - 2010-07-17


 1. Tobias has joined

 2. Neustradamus has left

 3. Tobias has left

 4. Tobias has joined

 5. Tobias has left

 6. Tobias has joined

 7. Neustradamus has joined

 8. Tobias has left

 9. Tobias has joined

 10. Tobias has left

 11. Tobias has joined

 12. Nÿco has joined

 13. Nÿco has left

 14. Tobias has left

 15. Tobias has joined

 16. Tobias has left

 17. Tobias has joined

 18. Tobias has left

 19. bear has joined

 20. bear has left