XSF Discussion - 2010-07-17


 1. Tobias has joined
 2. Neustradamus has left
 3. Tobias has left
 4. Tobias has joined
 5. Tobias has left
 6. Tobias has joined
 7. Neustradamus has joined
 8. Tobias has left
 9. Tobias has joined
 10. Tobias has left
 11. Tobias has joined
 12. Nÿco has joined
 13. Nÿco has left
 14. Tobias has left
 15. Tobias has joined
 16. Tobias has left
 17. Tobias has joined
 18. Tobias has left
 19. bear has joined
 20. bear has left