XSF Discussion - 2010-08-03


 1. Tobias has joined

 2. koski has joined

 3. luca tagliaferri has joined

 4. Kooda has joined

 5. luca tagliaferri has joined

 6. Kooda has left

 7. Kooda has joined

 8. luca tagliaferri has joined

 9. Tobias has left

 10. luca tagliaferri has left

 11. Tobias has joined

 12. luca tagliaferri has joined

 13. luca tagliaferri has left

 14. luca tagliaferri has joined

 15. koski has left

 16. luca tagliaferri has left

 17. luca tagliaferri has joined

 18. Neustradamus has left

 19. Neustradamus has joined

 20. luca tagliaferri has left

 21. Neustradamus has left

 22. Neustradamus has joined

 23. Neustradamus has left

 24. Tobias has left

 25. Tobias has left

 26. Kooda has left

 27. Tobias has left

 28. Neustradamus has left

 29. bear has left

 30. bear has joined

 31. bear has left