XSF Discussion - 2010-08-03


 1. Tobias has joined
 2. koski has joined
 3. luca tagliaferri has joined
 4. Kooda has joined
 5. luca tagliaferri has joined
 6. Kooda has left
 7. Kooda has joined
 8. luca tagliaferri has joined
 9. Tobias has left
 10. luca tagliaferri has left
 11. Tobias has joined
 12. luca tagliaferri has joined
 13. luca tagliaferri has left
 14. luca tagliaferri has joined
 15. koski has left
 16. luca tagliaferri has left
 17. luca tagliaferri has joined
 18. Neustradamus has left
 19. Neustradamus has joined
 20. luca tagliaferri has left
 21. Neustradamus has left
 22. Neustradamus has joined
 23. Neustradamus has left
 24. Tobias has left
 25. Tobias has left
 26. Kooda has left
 27. Tobias has left
 28. Neustradamus has left
 29. bear has left
 30. bear has joined
 31. bear has left