XSF logo XSF Discussion - 2010-09-13


 1. bear has left
 2. Tobias has joined
 3. jprieur has joined
 4. jprieur has left
 5. luca tagliaferri has joined
 6. Nÿco has joined
 7. Tobias has left
 8. luca tagliaferri has left
 9. luca tagliaferri has joined
 10. bear has joined
 11. Tobias has joined
 12. stpeter has joined
 13. Neustradamus has left
 14. Nÿco has left
 15. luca tagliaferri has left
 16. Kooda has joined
 17. Kooda has left
 18. stpeter has left
 19. Tobias has left