XSF Discussion - 2010-09-16


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. jprieur has joined
 4. jprieur has left
 5. Nÿco has joined
 6. luca tagliaferri has joined
 7. luca tagliaferri has left
 8. Kooda has joined
 9. Kooda has left
 10. luca tagliaferri has joined
 11. Neustradamus has joined
 12. Tobias has left
 13. Tobias has joined
 14. Tobias has left
 15. stpeter has joined
 16. Nÿco has left
 17. Tobias has joined
 18. luca tagliaferri has left
 19. Kooda has joined
 20. Kooda has left
 21. stpeter has left