XSF logo XSF Discussion - 2010-10-16


 1. bear has left
 2. Tobias has joined
 3. Kooda has joined
 4. Tobias has left
 5. luca tagliaferri has joined
 6. luca tagliaferri has left
 7. Tobias has joined
 8. Tobias has left
 9. Tobias has joined
 10. Neustradamus has left
 11. Neustradamus has joined
 12. Tobias has left
 13. Tobias has joined
 14. luca tagliaferri has joined
 15. Tobias has left
 16. Tobias has joined
 17. Tobias has left
 18. Tobias has joined
 19. Tobias has left
 20. Tobias has joined
 21. Kooda has left
 22. Kooda has joined
 23. Tobias has left
 24. Kooda has left
 25. Kooda has joined
 26. Kooda has left
 27. luca tagliaferri has left