XSF Discussion - 2011-01-03


 1. Neustradamus has joined

 2. Tobias has joined

 3. Nÿco has joined

 4. Tobias has left

 5. Tobias has joined

 6. Tobias has left

 7. Tobias has joined

 8. stpeter has joined

 9. Tobias has left

 10. Tobias has joined

 11. Nÿco has left

 12. Ludovic has joined

 13. Ludovic has left

 14. Tobias has left

 15. Tobias has joined

 16. stpeter has left

 17. Tobias has left