XSF Discussion - 2011-01-03


 1. Neustradamus has joined
 2. Tobias has joined
 3. Nÿco has joined
 4. Tobias has left
 5. Tobias has joined
 6. Tobias has left
 7. Tobias has joined
 8. stpeter has joined
 9. Tobias has left
 10. Tobias has joined
 11. Nÿco has left
 12. Ludovic has joined
 13. Ludovic has left
 14. Tobias has left
 15. Tobias has joined
 16. stpeter has left
 17. Tobias has left