XSF Discussion - 2011-01-15


 1. Tobias has left

 2. Tobias has joined

 3. Tobias has left

 4. Tobias has joined

 5. Tobias has left

 6. luca tagliaferri has joined

 7. Tobias has joined

 8. Ludovic has joined

 9. Ludovic has left

 10. Tobias has left

 11. Tobias has joined

 12. luca tagliaferri has left

 13. Tobias has left

 14. Tobias has joined

 15. Tobias has left

 16. Tobias has joined

 17. Tobias has left