XSF Discussion - 2011-02-21


 1. Tobias has left
 2. koski has joined
 3. koski has left
 4. luca tagliaferri has joined
 5. Tobias has joined
 6. petermount has joined
 7. bear has left
 8. Tobias has left
 9. luca tagliaferri has left
 10. luca tagliaferri has joined
 11. Nÿco has joined
 12. Nÿco has left
 13. Tobias has joined
 14. luca tagliaferri has left
 15. petermount has left
 16. Tobias has left
 17. Tobias has joined
 18. Ludovic has joined
 19. Tobias has left
 20. Tobias has joined
 21. Ludovic has left
 22. Tobias has left
 23. Tobias has joined
 24. Tobias has left