XSF Discussion - 2011-02-21


 1. Tobias has left

 2. koski has joined

 3. koski has left

 4. luca tagliaferri has joined

 5. Tobias has joined

 6. petermount has joined

 7. bear has left

 8. Tobias has left

 9. luca tagliaferri has left

 10. luca tagliaferri has joined

 11. Nÿco has joined

 12. Nÿco has left

 13. Tobias has joined

 14. luca tagliaferri has left

 15. petermount has left

 16. Tobias has left

 17. Tobias has joined

 18. Ludovic has joined

 19. Tobias has left

 20. Tobias has joined

 21. Ludovic has left

 22. Tobias has left

 23. Tobias has joined

 24. Tobias has left