XSF Discussion - 2011-03-11


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. bear has left
 5. luca tagliaferri has left
 6. luca tagliaferri has joined
 7. luca tagliaferri has left
 8. luca tagliaferri has joined
 9. Ludovic has joined
 10. luca tagliaferri has left
 11. luca tagliaferri has joined
 12. Tobias has joined
 13. Tobias has left
 14. Tobias has joined
 15. Tobias has left
 16. Ludovic has left
 17. stpeter has joined
 18. luca tagliaferri has left
 19. luca tagliaferri has joined
 20. Tobias has joined
 21. luca tagliaferri has left
 22. Kooda has joined
 23. stpeter has left
 24. Tobias has left
 25. Tobias has joined
 26. Tobias has left