XSF Discussion - 2011-05-12


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. Tobias has joined
 5. bear has joined
 6. stpeter has left
 7. Tobias has left
 8. Kooda has left
 9. Kooda has joined
 10. koski has joined
 11. koski has left
 12. Kev has joined
 13. luca tagliaferri has joined
 14. Tobias has joined
 15. Tobias has left
 16. Tobias has joined
 17. Tobias has left
 18. Tobias has joined
 19. Tobias has left
 20. Kev has left
 21. Tobias has joined
 22. Tobias has left
 23. Tobias has joined
 24. stpeter has joined
 25. Tobias has left
 26. luca tagliaferri has left
 27. Tobias has joined
 28. Kev has joined
 29. Kev has left
 30. Kev has joined
 31. Tobias has left