XSF Discussion - 2011-05-14


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. Neustradamus thanks bear
 4. Tobias has joined
 5. Tobias has joined
 6. Tobias has joined
 7. Tobias has joined
 8. Tobias has left
 9. luca tagliaferri has joined
 10. Vanaryon has joined
 11. Vanaryon has left
 12. luca tagliaferri has left
 13. luca tagliaferri has joined
 14. luca tagliaferri has left
 15. luca tagliaferri has joined
 16. luca tagliaferri has left
 17. MiGri has joined
 18. MiGri has joined
 19. Tobias has joined
 20. Tobias has left
 21. Tobias has joined
 22. Tobias has left