XSF Discussion - 2011-05-30


 1. Neustradamus has joined
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. luca tagliaferri has joined
 5. Kev has left
 6. luca tagliaferri has left
 7. luca tagliaferri has joined
 8. Tobias has joined
 9. Tobias has left
 10. Tobias has joined
 11. Tobias has left
 12. luca tagliaferri has left
 13. Tobias has joined
 14. Tobias has left
 15. Tobias has joined
 16. Tobias has left
 17. luca tagliaferri has joined
 18. Tobias has joined
 19. Tobias has left
 20. luca tagliaferri has left