XSF Discussion - 2011-05-30


 1. Neustradamus has joined

 2. Tobias has joined

 3. Tobias has left

 4. luca tagliaferri has joined

 5. Kev has left

 6. luca tagliaferri has left

 7. luca tagliaferri has joined

 8. Tobias has joined

 9. Tobias has left

 10. Tobias has joined

 11. Tobias has left

 12. luca tagliaferri has left

 13. Tobias has joined

 14. Tobias has left

 15. Tobias has joined

 16. Tobias has left

 17. luca tagliaferri has joined

 18. Tobias has joined

 19. Tobias has left

 20. luca tagliaferri has left