XSF Discussion - 2011-06-12


 1. Tobias has joined

 2. Tobias has left

 3. Tobias has joined

 4. koski has joined

 5. koski has left

 6. Vanaryon has joined

 7. Vanaryon has left

 8. Kooda has left

 9. Kooda has joined

 10. Kooda has joined

 11. Kooda has joined

 12. Kooda has joined

 13. Tobias has left

 14. Tobias has joined

 15. Kooda has joined

 16. Kooda has left

 17. Tobias has left

 18. Kooda has joined

 19. Tobias has joined

 20. Tobias has left