XSF logo XSF Discussion - 2011-06-17


 1. Neustradamus has joined
 2. Edwin Mons has joined
 3. Edwin Mons has left
 4. Tobias has joined
 5. luca tagliaferri has joined
 6. koski has joined
 7. Tobias has joined
 8. koski has left
 9. Tobias has joined
 10. Tobias has left
 11. Tobias has joined
 12. Kooda has joined
 13. Tobias has left
 14. Tobias has joined
 15. stpeter has joined
 16. luca tagliaferri has left
 17. akuckartz@jabber.org has joined
 18. akuckartz@jabber.org has left
 19. akuckartz@jabber.org has joined
 20. akuckartz@jabber.org has left
 21. Edwin Mons has joined
 22. stpeter has left
 23. Edwin Mons has left