XSF logo XSF Discussion - 2011-06-18


 1. Tobias has left
 2. Edwin Mons has joined
 3. Neustradamus has left
 4. koski has joined
 5. koski has left
 6. akuckartz@jabber.org has joined
 7. Edwin Mons has left
 8. Tobias has joined
 9. Edwin Mons has joined
 10. akuckartz@jabber.org has left
 11. Edwin Mons has left
 12. Edwin Mons has joined
 13. Edwin Mons has left
 14. Edwin Mons has joined
 15. Edwin Mons has left
 16. Edwin Mons has joined
 17. Edwin Mons has left
 18. akuckartz@jabber.org has joined
 19. akuckartz has joined
 20. akuckartz has left
 21. Edwin Mons has joined
 22. Tobias has left
 23. Edwin Mons has left