XSF logo XSF Discussion - 2011-07-10


 1. bear has left
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. Tobias has joined
 5. koski has joined
 6. koski has left
 7. Vanaryon has joined
 8. Vanaryon has left
 9. akuckartz@jabber.org has joined
 10. akuckartz has joined
 11. akuckartz has left
 12. koski has joined
 13. koski has left
 14. Kooda has joined
 15. Kooda has joined
 16. Kev has left
 17. Tobias has left