XSF Discussion - 2011-08-02


 1. Tobias has left
 2. koski has joined
 3. luca tagliaferri has joined
 4. koski has left
 5. Tobias has joined
 6. Tobias has joined
 7. Tobias has joined
 8. stpeter has joined
 9. Tobias has left
 10. Tobias has joined
 11. luca tagliaferri has left
 12. luca tagliaferri has joined
 13. koski has joined
 14. koski has left
 15. Kev has left
 16. Tobias has left
 17. Tobias has joined
 18. stpeter has left
 19. Tobias has left