XSF Discussion - 2011-08-02


 1. Tobias has left

 2. koski has joined

 3. luca tagliaferri has joined

 4. koski has left

 5. Tobias has joined

 6. Tobias has joined

 7. Tobias has joined

 8. stpeter has joined

 9. Tobias has left

 10. Tobias has joined

 11. luca tagliaferri has left

 12. luca tagliaferri has joined

 13. koski has joined

 14. koski has left

 15. Kev has left

 16. Tobias has left

 17. Tobias has joined

 18. stpeter has left

 19. Tobias has left