XSF Discussion - 2011-08-05


 1. Tobias has joined

 2. koski has joined

 3. koski has left

 4. luca tagliaferri has joined

 5. luca tagliaferri has left

 6. luca tagliaferri has joined

 7. luca tagliaferri has left

 8. luca tagliaferri has joined

 9. bear has left

 10. luca tagliaferri has joined

 11. Florian has joined

 12. Florian has left

 13. Florian has joined

 14. Florian has left

 15. luca tagliaferri has joined

 16. bear has joined

 17. koski has joined

 18. koski has left

 19. luca tagliaferri has left

 20. luca tagliaferri has joined

 21. Tobias has left

 22. luca tagliaferri has left

 23. luca tagliaferri has joined

 24. luca tagliaferri has left

 25. luca tagliaferri has joined

 26. Neustradamus has left

 27. luca tagliaferri has left

 28. luca tagliaferri has joined

 29. Neustradamus has left

 30. Neustradamus has joined

 31. Tobias has joined

 32. Neustradamus has left

 33. Neustradamus has left

 34. Neustradamus has left

 35. Neustradamus has joined

 36. luca tagliaferri has left

 37. Tobias has left