XSF Discussion - 2011-08-05


 1. Tobias has joined
 2. koski has joined
 3. koski has left
 4. luca tagliaferri has joined
 5. luca tagliaferri has left
 6. luca tagliaferri has joined
 7. luca tagliaferri has left
 8. luca tagliaferri has joined
 9. bear has left
 10. luca tagliaferri has joined
 11. Florian has joined
 12. Florian has left
 13. Florian has joined
 14. Florian has left
 15. luca tagliaferri has joined
 16. bear has joined
 17. koski has joined
 18. koski has left
 19. luca tagliaferri has left
 20. luca tagliaferri has joined
 21. Tobias has left
 22. luca tagliaferri has left
 23. luca tagliaferri has joined
 24. luca tagliaferri has left
 25. luca tagliaferri has joined
 26. Neustradamus has left
 27. luca tagliaferri has left
 28. luca tagliaferri has joined
 29. Neustradamus has left
 30. Neustradamus has joined
 31. Tobias has joined
 32. Neustradamus has left
 33. Neustradamus has left
 34. Neustradamus has left
 35. Neustradamus has joined
 36. luca tagliaferri has left
 37. Tobias has left