XSF Discussion - 2011-08-15


 1. Tobias has joined
 2. koski has joined
 3. koski has left
 4. Kev has left
 5. Kev has joined
 6. Vanaryon has joined
 7. Vanaryon has left
 8. koski has joined
 9. koski has left
 10. Neustradamus has left
 11. stpeter has joined
 12. Neustradamus has joined
 13. Neustradamus has left
 14. Neustradamus has joined
 15. Neustradamus has left
 16. Neustradamus has joined
 17. Neustradamus has left
 18. Neustradamus has joined
 19. Neustradamus has left
 20. Neustradamus has joined
 21. Neustradamus has left
 22. Neustradamus has joined
 23. Tobias has left
 24. Tobias has joined
 25. Tobias has left
 26. Tobias has joined
 27. Tobias has left
 28. Tobias has joined
 29. Tobias has left
 30. Neustradamus has joined
 31. Neustradamus has joined
 32. Neustradamus has left
 33. Neustradamus has joined
 34. Neustradamus has left
 35. stpeter has left