XSF Discussion - 2011-08-15


 1. Tobias has joined

 2. koski has joined

 3. koski has left

 4. Kev has left

 5. Kev has joined

 6. Vanaryon has joined

 7. Vanaryon has left

 8. koski has joined

 9. koski has left

 10. Neustradamus has left

 11. stpeter has joined

 12. Neustradamus has joined

 13. Neustradamus has left

 14. Neustradamus has joined

 15. Neustradamus has left

 16. Neustradamus has joined

 17. Neustradamus has left

 18. Neustradamus has joined

 19. Neustradamus has left

 20. Neustradamus has joined

 21. Neustradamus has left

 22. Neustradamus has joined

 23. Tobias has left

 24. Tobias has joined

 25. Tobias has left

 26. Tobias has joined

 27. Tobias has left

 28. Tobias has joined

 29. Tobias has left

 30. Neustradamus has joined

 31. Neustradamus has joined

 32. Neustradamus has left

 33. Neustradamus has joined

 34. Neustradamus has left

 35. stpeter has left