XSF logo XSF Discussion - 2011-09-09


 1. Tobias has joined
 2. koski has joined
 3. koski has left
 4. luca tagliaferri has joined
 5. luca tagliaferri has left
 6. luca tagliaferri has joined
 7. Bartek has left
 8. luca tagliaferri has left
 9. luca tagliaferri has joined
 10. Tobias has left
 11. Neustradamus has left
 12. Neustradamus has joined
 13. luca tagliaferri has left
 14. luca tagliaferri has joined
 15. Neustradamus has left
 16. Neustradamus has joined
 17. stpeter has joined
 18. luca tagliaferri has left
 19. luca tagliaferri has joined
 20. luca tagliaferri has left
 21. luca tagliaferri has joined
 22. stpeter has left
 23. Tobias has left